Omdömen

Sedan årsskiftet har tillverkningen av melanotan i Kina begränsats kraftigt och tillgången minimerats. Det innebär i praktiken att aktörer runt om i Sverige och Europa som säljer melanotan dom köpt in färdigt från Kina,
kommer ha begränsade lager en tid framöver pga corona-viruset.


Till följd av detta har flertal kunder lurats på sina pengar hos förr välmeriterade säljare.
Det finns helt enkelt mindre produkter i omlopp.

Hur du avgör om du fått en Kinaprodukt eller ej? Det kan vara svårt för dig som kund att avgöra men flip”locket” i plast som sitter högst upp på vialen kan ge dig en indikation.
Det är oftast gult eller blått om det kommer från Kina.

Vi på Melanotanbutiken tillverkar vårat egna melanotan. Det betyder att vi inte kommer att påverkas av kinas begränsningar där dom nu reglerar tillverkningen.

Vi säkerställer fulla lager och högsta kvalité oberoende av andra, precis som vanligt!

Har du några frågor eller funderingar så når du oss som vanligt på [email protected].

Melanotan 2 i Sverige